Bluetooth Mesh - rewolucja w komunikacji M2M

Bluetooth Mesh - rewolucja w komunikacji M2M

Grupa Bluetooth SIG ogłosiła niedawno wprowadzenie wsparcia sieci o topologii kratowej w standardzie Bluetooth. Jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Dzięki nowemu rozwiązaniu urządzenia pracujące z protokołem Bluetooth zyskały możliwość komunikacji many-to-many, od tej pory więc można mówić nie o połączeniu dwóch urządzeń celem transmisji danych, bądź też wielu urządzeń z jednym, jak miało to miejsce w przypadku Bluetooth Smart, a całej sieci, w której punkty komunikują się na zasadzie ‘każdy z każdym’. Rozwiązanie, można powiedzieć, idealne np. dla inteligentnych budynków, fabryk i innych aplikacji IoT.

Jak to działa?

Sieć Bluetooth Mesh składa się z węzłów przekaźnikowych, których zadaniem jest przekazywanie informacji oraz z mniejszych węzłów (np. sensorów, beaconów itp., zwanych także ‘Friends’), które kontaktują się z nimi okresowo, za pomocą mechanizmu ‘friendship’. Maksymalna liczba elementów obecnych w jednej sieci Bluetooth Mesh wynosi 32 767 (przy czym każdy z węzłów stanowi przynajmniej jeden element), jednak Bluetooth SIG przyznaje, iż w realnych aplikacjach liczba ta spada zwykle do pojedynczych tysięcy. Przepustowość sieci opartej na urządzeniach BLE wynosić ma 1 Mb/s, jednak nie wiemy na razie, na ile będzie ona w stanie zaspokoić potrzeby tysięcy urządzeń nieustannie komunikujących się ze sobą.

Czytaj więcej…