Praktyczne informacje o protokole MODBUS RTU

Praktyczne  informacje o protokole MODBUS RTU

Protokół komunikacyjny MODBUS został stworzony przez firmę Modicon, jednak ze względu na liczne zalety, stał się
standardem zaakceptowanym przez wielu producentów urządzeń automatyki . Protokół określa zasady wymiany informacji pomiędzy dwoma lub
wieloma urządzeniami. MODBUS zapewnia możliwie szybkie przesłanie danych (np. przez grupowanie informacji o zawartości rejestrów i przesyłanie tylko jednego adresu początkowego), przy jednoczesnej kontroli, czy nie zostały one przekłamane. Organizacja łączności miedzy urządzeniami oparta jest na prostej zasadzie, że nadrzędne jest jedno urządzenie typu Master ( Pan ) nazywane również klientem a reszta jest podrzędna typu Slave ( sługa ) inaczej nazywana serwerami.
Taka organizacja porządkuje zasady zajmowania łącza, a w połączeniu z sygnalizacją błędów, chroni przed zawieszeniem komunikacji.
Protokół MODBUS występuje w dwóch odmianach – wcześniejszej ASCII i późniejszej RTU. Ze względów praktycznych poniższe informacje dotyczą
RTU i RTU Extended.

Czytaj więcej…